Sammen om morgendagen

Vi deler alle ansvaret om å ta vare på planeten vi bor på. For menneskene som bor der nå, og for generasjonene som kommer etter oss.

Dette er et ansvar vi i coia tar på alvor. Når du handler fra oss kan du være trygg på at nøye beslutninger er tatt i alle ledd for å ivareta en så bærekraftig drift og produksjon som mulig.

Litt er bedre enn ingen ting

Vi er klar over at det ikke finnes en enkel løsning på de komplekse miljøutfordringene vi står ovenfor i dag. Allikevel tror vi at dersom alle drar i samme retning ved å gjør små endinger hver dag, så kan vi utrette noe stort. Sammen. 

1% for the planet

Som stolt medlem av den globale bevegelsen '1% for the Planet', gir vi et løfte om å donere 1% av vår årlige omsetning til organisasjoner som jobber for å ta vare på planeten vår.

Vårt ansvar er å sørge for at vi har en positiv påvirkning på omgivelsene våre. "You can always give more, but you should never give less than 1%."

Våre verdier

Verdiene våre er ryggraden vår. Helse, bærekraft, natur og samhold står i senter i alt vi gjør. Fra å bruke materialer i produksjon som ellers hadde blitt kastet, til å fremme gjenbruk og naturlige prinsipper.

Vi mener at det som er miljøvennlig ikke trenger å gå på bekostning av det som er vakkert og brukervennlig. Og i den krysningen finner du oss. Bærekraftige produkter som er så fine at du ønsker å bruke de igjen. Og igjen.